Cafe Central (Budapest)

Rating: ★★★☆☆ Address: 9 Károlyi Mihály utca Pest, District V Budapest Hungary 1053 Telephone: +36 1 266 2110 https://www.centralkavehaz.hu/eng/ 鵝肝在匈牙利是很普遍的傳統菜式,差不多在任何餐廳都可以吃得到。當我和朋友在布達佩斯旅遊時,我們每一天都把握機會到不同的餐廳吃鵝肝。 …

BCN (Hong Kong)

Rating: ★★★★★ Address: G/F, 37 Peel Street, Soho, Central 中環蘇豪卑利街37號地下 Telephone: 2811 2851 https://bcn.com.hk/ BCN 是一間只有十二座位的tapas bar。雖然價錢不便宜又難訂位(晚飯分7-9pm及9.15pm後兩輪),但食物在你面前新鮮準備,是香港數一數二最正宗的西班牙餐廳。 I absolutely adore …